Hlavní stránka           Časopisy           Business Special           Podmínky           Specifikace           Partneři              Archiv           Kontakty          
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Uzavření smlouvy o zveřejnění inzerce
  Inzerce se přijímá na základě objednávky. V případě celoroční spolupráce na základě uzavřené smlouvy. Objednávka musí obsahovat obchodní jméno zadavatele, sídlo zadavatele, adresu pro zaslání fakturace, IČO a DIČ, bankovní spojení. Zadavatel potvrzenou objednávku v písemné podobě doručí na adresu vydavatele poštou, faxem, osobně nebo elektronicky. Potvrzením písemné objednávky vydavatelem i zadavatelem je uzavřen smluvní vztah.

 2. Inzertní podklady
  Za včasné dodání podkladů do inzertního oddělení je odpovědný zadavatel inzerce. Zadavatel také odpovídá za obsah textových a obrazových příloh pro inzerci. Nesmí být porušována práva třetích osob. Podklady musí odpovídat technické specifikaci.

 3. Vydavatelské podmínky
  Pokud není sjednán přesný termín realizace, bude inzerát zveřejněn v nejbližším možném termínu. Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají ceníku tištené inzerce, bude inzerát přizpůsoben nejvhodnějšímu rozměru a potvrzen.

 4. Platební podmínky
  Inzerce se fakturuje před zveřejněním inzerátu. Faktura se zasílá zadavateli na adresu a kontaktní osobu, která byla uvedena na objednávce inzerce. Je splatná do 10 dnů od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

 5. Reklamace
  Reklamovat inzerci je možné písemně do 10 dnů od zveřejnění inzerce. Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele nárok na slevu, případně náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

 6. Závěrečná ustanovení
  Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě a v inzerci dle těchto obchodních podmínek. Tyto všeobecné podmínky tvoří součást ceníku.